הרצחת וגם ביזית? כבוד המת והפללת החי: על הפללת הפגיעה בגופה בעקבות ע"פ 7128/16 פלוני נ' מדינת ישראל

גיליונות: גיליון טו
אסף הרדוף

פלוני רצח את אשתו, התחכך מינית בגופתה, כרת את ראשה וקברו בחול בטרם הסגיר עצמו. בית המשפט המחוזי הרשיעו ברצח ובמעשה מגונה וזיכהו משיבוש מהלכי משפט. בית המשפט העליון זיכהו מעבירת המעשה המגונה. פסק הדין מספק למאמר נקודת מוצא משפטית לבחון אם הדין הקיים מפליל ומעניש פגיעות בגופה, ואם ראוי לעשות כן באמצעות יצירת עבירה חדשה. המאמר מאשר כי לא ניתן להרשיע בעבירת מעשה מגונה במי שאינו חי. המאמר מראה כי אף לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה ויצירת העבירה החדשה של "רצח בנסיבות מחמירות" אין נפקות עונשית לפגיעות בגופה. עוד מגלה המאמר כי עבירות כמו שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה אכן יכולות להתייחס לפגיעות בגופה, אך אינן מספקות מבחינה ערכית, מגמדות את הפגיעות ומכנות אותן בשם בלתי הולם, וממילא התביעה אינה פונה אליהן גם במקרים שהדבר לכאורה מתבקש. המאמר מציע לכונן עבירה פלילית חדשה, "ביזוי גופת אדם", שתגן על כבוד המת מפני פגיעות קיצוניות. העבירה המוצעת לא תאסור על פגיעות מופשטות בכבוד המת, דוגמת מלל מבזה, אלא תתמקד בפעולות פוגעניות ישירות כלפי גופות, שהידיעה עליהן כרוכה בפגיעה רגשית קשה למוקירי המת, דוגמת ביתור גופות, השחתתן, הסתרתן ומעשים מיניים בהן. המאמר מסכם שזיכוי נאשם חרף מעשים מכוערים שאינם מהווים עבירה הוא תוצאה כאובה, אך כזו שיכולה להניע מהלך חקיקתי שייטיב עם הציבור בעתיד.