פיצוי בגין קיצור תוחלת החיים ו״השנים האבודות״ בתביעות בעילה של הולדה בעוולה

גיליונות: גיליון ד
בלהה כהנא

סל הפיצויים בתביעות נזיקין מכיל פיצויים בגין נזקי ממון ופיצויים בגין נזקים שאינם נזקי ממון. סל הפיצויים אחיד ומוחל בכל תביעות הנזיקין, תהא עילת התביעה אשר תהא. ביקשנו לבחון אם נכון "להפלות" את עילת התביעה בגין הולדה בעוולה ולא לפסוק בגינה את כל תחולת הסל. השאלה מתעוררת בעניין שני "מוצרים" מתוך הסל - הפיצוי בגין קיצור תוחלת החיים והפיצוי בגין השנים האבודות. לדעתנו התשובה לשאלה זו בחיוב: אין מקום לפסוק פיצוי בגין שני ראשי נזק אלו בתביעות בגין הולדה בעוולה. תוצאה זו מתבקשת מגישתה של השופטת בן-פורת לסוגיית ההולדה בעוולה בפרשת זייצוב, והגם שלכאורה איננה מתיישבת עם גישתו של השופט ברק בפרשה זו, אבקש לשכנע שתוצאה זו בכל זאת מתיישבת גם עם גישתו, ומכל מקום זו התוצאה הראויה לסוגיה זו.