פיצויים בגין פגיעה בזכויות חוקתיות

אהרן ברק

ספרו של רונן פוליאק הוא תרומה חשובה מאוד למשפט החוקתי הישראלי בכלל ולסעד הפיצויים בגין פגיעה בזכות חוקתית בפרט. הניתוח הוא חד וחריף. יש בו פרישה רחבה של המשפט החוקתי הישראלי, למגמותיו ולגווניו. יש בו העמקה בסוגיה המיוחדת של הפיצוי בגין הנטל החריג. הספר איננו קל לקריאה, הוא דורש מאמץ אינטלקטואלי. אלה שיעמדו במאמץ זה, יזכו לסיפוק אינטלקטואלי מהדרגה הגבוהה ביותר.

נושא הספר קרוב לליבי. עסקתי בו הן בכתיבתי האקדמית הן בכמה פסקי דין. ניתנה לי ההזדמנות לעיין בעבודת הדוקטורט של רונן המשמשת בסיס לספר. ניהלנו כמה שיחות בעניינם של סעדים חוקתיים ואני מודה לרונן על כך.