על התקדים ועל ודאות הדין

משפטים: כרך יז
מאיר שמגר

לא אחת שבה ועולה השאלה מהו אופיים של הכללים המשפטיים המנחים אשר אנו השלטנו על עצמנו במסגרת מערכת הנורמות התקדימיות המהוות חלק נכבד מן המשפט שלנו. בהקשר זה ברצוני להתעכב על שלושה אלה; אלמנט הזמן, הלבוש הצורני של התקדים ושאלת ודאותו של החוק.