שטר ביטחון וזיכוי חשבון בנק כמתן ערך בשטרות: ע״א 83/665 בנק לאומי לישראל בע"מ נ׳ אליהו בן עליזה

משפטים: כרך יז
שלום לרנר

בפסק־הדין בן עליזה נדונה תביעתו של בנק האוחז בשיק נגד מושך השיק. המושך לא ניהל חשבון עו״ש אצל הבנק התובע, אלא משך שיק לפקודת אחר, שהיה לקוחו של הבנק. הלה ״הפקיד״ את השיק בחשבונו אצל הבנק, וכאשר זה חולל, הבנק תבע מהמושך לכבד את חתימתו. הבנק יבחר, מבחינה פרקטית, לתבוע את המושך כאשר לקוחו נמצא ביתרת חובה ואין סיכוי לגבות ממנו את החוב. כאשר ישנה אפשרות לגבות את החוב על־ידי חיוב חשבונו של הלקוח, לא סביר שהבנק ימיר סעד מהיר ועצמאי זה, בתביעה לערכאות נגד המושך. סוגיא זו של מעמדו וזכויותיו של הבנק כלפי המושר עומדת במוקד מאמרנו.