הורה בעל כורחו - מצג שווא לגבי שימוש באמצעי מניעה

משפטים: כרך יח
פנחס שיפמן

במקרים רבים אדם יכול למצוא את עצמו במצב שהוא הפך להיות או עלול להיות הורה בניגוד לרצונו, ושלא מתוך חוסר־זהירות מצדו. בישראל זכתה לאחרונה להבלטה דווקא הסיטואציה של מצג כוזב מצד אשה כלפי גבר — מצג שנועד להוליכו שולל שהיא משתמשת־באמצעי־מניעה. מאמר זה מבקש להראות, כי הכלים שהמשפט הישראלי העמיד לרשותנו בסוגיא מקבילה ממציאים לנו אפשרות לפתרון שיהיה בו משום איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של הנפשות המעורבות בפרשה של מצג־שווא שכזה. עיקרו של הפתרון הוא, שזכויות הילד גופו אינן צריכות להיות מושפעות ממצגי־שווא בין ההורים, ומנקודת־מבטו של הילד בדרך־כלל הורה בעל־כורחו—הורה הוא. עם זאת, המעמד השונה של הגבר והאשה בתכנון המשפחה מצדיק מתן סעדים משפטיים בגין הפרת אמון, שאין בהם כדי לערער את ההבחנה בין מערכת־היחסים ההדדית שבין ההורים לבין עצמם לבין מערכת היחסים שלהם עם הילד.