זה חוזה? זה חפץ? זה חוק! תרומתה הקונסטרוקטיבית של הכלכלה לערפול מושגי היסוד במשפט

משפטים: כרך יח
אוריאל פרוקצ'יה

ההבדלים בין חוק, חוזה וחפץ נעוצים היטב ביסודות תורת־המשפט. הגישה הכלכלית למשפט מרמזת לעתים על טשטוש הגבולין שבין מושגי־היסוד האלה. מאמר זה מצביע על עמעום ההבחנה שבין חוק לבין חוזה, על המשותף לחוק ולחפץ, ועל האלמנטים החפציים של מושג החוזה. לכל אחת משלוש צלעות אלה יש התייחסות מפורשת בספרות של כלכלה ומשפט; המאמר מתווה תיאוריה מאחדת (אוניטרית) של מושגי החוק, החוזה והחפץ, תוך ניסיון לאמוד את הלקחים שניתן להפיק מערעור מושגי־היסוד היוריספרודנטיים ביחס להבחנה הסיווגית שבין שלושת קודקודי המשולש — החוק, החוזה והחפץ.