זכות המועמדות בבחירות לכנסת

משפטים: כרך יח
אריאל בנדור

זכויות ההשתתפות בבחירות לבית־המחוקקים מהוות, אולי יותר מכל זכות אחרת, את נשמת־אפה של הדמוקרטיה "המערבית". דווקא משום־כך, אין להקל ראש בעיצובן ובהסדרתן של זכויות אלה, שכן כישלון במשימה זו עשוי לגרור תוצאות קשות, שאינן תמיד הפיכות, למדינה ולמשטר הדמוקרטי, ועמו - למכלול הזכויות ואורחות־החיים השלובים בו. מאמר זה יתמקד, מבין מכלול הזכויות וההסדרים המשפטיים הנוגעים לבחירות, במגבלות המהותיות על זכותה של רשימה להיות מועמדת בבחירות לכנסת, המעוגנת כיום בישראל בסעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת.