סימני כלים כראיה משפטית

משפטים: כרך יח
פנחס ברגמן, אליוט שפרינגר

לאחרונה הועלו ספקות בבתי-משפט בישראל לגבי מעמדה של תורת סימני הכלים כראיה משפטית. כוונתנו בעבודה זו לתת מענה לספקות אלו ולהראות כי אין להם על מה שיסמוכו.