ארבעים שנה לדיני העבודה (תגובה להרצאתה של ד"ר רדאי)

משפטים: כרך יט
יצחק אליאסוף

הבא לסקור ולהעריך את ההתפתחויות העיקריות שחלו בדיני־העבודה בישראל מאז קום המדינה, חייב להתייחס הן למערכת חקיקת העבודה, ובכלל זאת החקיקה בתחום הביטחון הסוציאלי, והן למערכת־הפסיקה אשר ליוותה חקיקה זו, פירשה אותה והשלימה ופיתחה נורמות שהיו חסרות בה.