מתנה וחשבון-בנק משותף

משפטים: כרך כג
מרדכי אלפרדו ראבילו

רשימה זו מתמקדת בנקודת־המפגש העיקרית שבין דיני־המתנה ובין דיני־הבנקאות: בשאלה האם ניתן להקנות מתנה באמצעות חשבון־בנק משותף. סוגייה זו באה לידי ביטוי במיוחד לאחר פטירתו של אחד מבעלי־החשבון, שאז מתעוררות המחלוקות בין בעל־החשבון שנותר בחיים לבין היורשים: ובך נשזרת הסוגייה של מתנה לאחר המוות, הבטלה מכוח הוראתו של סעיף 8(ב) לחוק הירושה. הדעה המובעת ברשימה זו, לאחר סקירת הפסיקה, היא שככלל אין לראות בפתיחת חשבון־בנק משותף כשלעצמה מתנה או אף תחליף לצוואה. אך במקרים שבהם עולה מנסיבות האירוע, בראיות חזקות ומשכנעות, כי כוונת הנותן היתה לתת מתנה לאלתר, יוקנו לבעל החשבון השני זכויות בחשבון, תוך דיון מיוחד בשאלת ההקניה.