ארבעים שנה לדיני העונשין (תגובה להרצאתה של ד"ר גור־אריה)

משפטים: כרך יט
מרדכי קרמניצר

בשורות הבאות אנסה להרחיב במקצת את מסגרת הסקירה, וזאת תוך תוספת להרצאתה המאלפת של ד״ר מרים גור־אריה על דרישת האשמה, התייחסות לעקרון החוקיות ולחקיקה בתחום המשפט הפלילי, תוך הצבעה על כיווני התפתחות — הרצויים, בעיני, לעתיד ולמגמות חדשות ומדאיגות בהחלה וביישום של החוק.