השגות עקרוניות לריפורמה בתקנות סדר־הדין האזרחי (תגובה להרצאתו של פרופסור גולדשטיין)

משפטים: כרך כ
שלמה לוין

הצעותיה המרכזיות של הוועדה המייעצת לדיון אזרחי נעות בחמישה תחומים: תמיכת כתבי־טענות בתצהירים, רשימת־עדים, רשימת־מסמכים ומסמכים, טענות חלופיות והגדרה מחודשת של עילת התביעה. השגותיי כנגד הצעות הוועדה הן בתחום העקרוני והספציפי כאחד.