חומרת העבירה כעילת מעצר - האמנם סוף הדרך?

משפטים: כרך לא
חיה זנדברג

חוק המעצרים החדש קובע כי חומרת העבירה אינה עוד עילה למעצרים של נאשמים לאחר הגשת כתב אישום. מטרתו של מאמר זה היא להציג את הגישה לפיה, על אף הוראתו האמורה של המחוקק, מן הראוי שבעבירות מין ואלימות במשפחה יינתן משקל לחומרתה של העבירה. מתן משקל לחומרת העבירה פירושו, בהקשר זה, התחשבות בתחושותיו של קורבן העבירה ובתגובתו הצפויה להחלטה בדבר שחרור הנאשם ממעצר.