מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

משפטים: כרך ל
עומר דקל

המאמר מציג בפני הקורא המשפטן את הכתיבה העדכנית בתחום תורת המשחקים בנושא המכרז האופטימלי, ומנסה לגזור ממנו מסקנות כלכליות ומשפטיות. אחת ממטרותיו המוצהרות של המכרז הציבורי הינה השגת יעילות כלכלית בהתקשרויותיה העיסקיות של הרשות המינהלית. אולם, המצב הנורמטיבי הקיים איננו שם דגש על מטרה זו, אלא מדגיש טוב יותר מטרות אחרות של המכרז, כגון מתן שוויון הזדמנויות. לעומת זאת, עיון בספרות הכלכלית שבתחום תורת המשחקים מגלה עיסוק רב היקף בסוגיית המכרז האופטימלי ; היינו, בעיצוב המכרז כך שייתן את מירב התמורה עבור עורך המכרז. מהעיון במחקרים אלה ניתן, לדעתי, לגזור כלל משפטי־נורמטיבי המחייב את הרשות המינהלית להעדיף בחלק גדול מהתקשרויותיה העיסקיות את מנגנון המכירה הפומבית על פני מנגנוני התקשרות אחרים, ובעיקר על פני המכרז הרגיל. מסקנה זו טרם מצאה ביטוי נורמטיבי בארץ, ואף לא במדינות אחרות בעולם.