המשפט הציבורי – מהפכה או התפתחות? (תגובה להרצאתו של פרופסור קרצמר)

משפטים: כרך יט
יצחק זמיר

פרופ׳ דוד קרצמר סקר את התפתחות המשפט המנהלי בישראל והגיע למסקנה שעברה עליו מהפכה. לדבריו, המהפכה מתבטאת בהרחבה מהותית של תחום הביקורת השיפוטית על המנהל הציבורי. לדוגמא; בית־המשפט מוכן עכשיו לבקר את חוקיות ההליכים בכנסת. מהפכה זאת משקפת — לדעתו — שינוי התפישה בדבר תפקידו של בית־המשפט בתחום זה. בשעתו ראה בית־המשפט את עצמו מוגבל לתפקיד של הכרעה בסכסוך בין שני צדדים יריבים. כיום, כאילו נוסף לו תפקיד, והוא רואה עצמו מופקד גם על שלטון החוק. לפיכך הוא עשוי להיחלץ להגנה על שלטון החוק ולבטל החלטה שלטונית גם בהעדר סכסוך במשמעות המסורתית. הוא נוהג כך בלי שיסביר מה הבסיס והטעם לתפקיד זה שנטל על עצמו. לכן עשויה להתעורר השאלה, אם מהפכה זאת הנה לגיטימית. על רקע דבריו של פרופ' קרצמר ניתן לשאול אם אמנם בית־המשפט נטל לעצמו, לצורך המאבק על שלטון החוק, תפקיד לא לו, ובכך פגע, הוא עצמו, בשלטון החוק.

אני מבקש לבחון ביעף את התפתחות המשפט המנהלי בישראל מאז הקמת המדינה, ולהרהר בשאלה זאת.