ספרים, ו' לוסטהויז וט' שפניץ: חוזים אחידים

משפטים: כרך כז
סיני דויטש

מאמר זה בוחן את ספרן של ר' לוסטהויז וט' שפניץ חוזים אחידים, תוך הצגת גישה ביקורתית כלפי חלק מהסוגיות שנדונו בספר. מאמרי ביקורת ספרים אינם נפוצים בישראל. לדעתי, יש מקום לסוג זה של ספרות משפטית בישראל, שנודעה לספרי משפט על פירוש חוקים ויישומים. ספר זה תורם תרומה חשובה לבחינת יישום חוק החוזים האחידים בבתי־המשפט ובבית־הדין הלכה ולמעשה. הספר משמש לא רק מדריך חשוב לציבור המשתמשים בחוק, אלא מציע גם פתרונות חדשניים לשאלות המורכבות של פירוש החוק ויישומו. חלק ניכר מהמאמר מוקדש לבחינה ביקורתית של הפרשנות המוצעת על־ידי המחברות לסוגיות ספציפיות של החוק. גישתן היא גישה פוזיטיביסטית המקבלת את גישת המחוקק כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק. נקודת־המוצא של חלק זה של המאמר היא, שהניסיון אשר הצטבר מיישום החוק בשנים שחלפו מאז שנחקק בשנת 1982, והשינויים שחלו בתחום זה ברחבי העולם, דורשים שינויים בחוק, כדי להפוך חוק זה למכשיר יעיל עוד יותר להגנת הלקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים האחידים.