הסכם-הביניים הישראלי-פלשתינאי בדבר הסדרי ממשל עצמי בגדה המערבית וברצועת עזה - כמה היבטים משפטיים

משפטים: כרך כז
יואל זינגר

המאמר סוקר את הוראותיו המשפטיות המרכזיות של הסכם־הביניים בדבר הסדרי ממשל עצמי בגדה המערבית וברצועת־עזה, תוך הבהרת סוגיות היסוד של מקור הסמכות, הסמכויות השיוריות והמעמד של אזורים אלה בתקופת־הביניים. המאמר מבהיר את הוראות ההסכם בעניין הבחירות למועצה הפלשתינאית, מבנה המועצה, תחום סמכותה הטריטוריאלית, הפונקציונלית והפרסונלית, סמכויות החקיקה והשיפוט שלה והיעדר הסמכות לנהל יחסי־חוץ. המאמר דן גם בהיקף הסמכויות האזרחיות שהועברו למועצה, ההסדרים שקובע ההסכם ביחס לבטחון־החוץ, בטחון־הפנים והסדר הציבורי ואופן חלוקת האחריות בין שני הצדדים בתחומים אלה באזורי B, A ו-C שבגדה המערבית. כמו כן, המאמר מתאר את אופן ביצוע השלבים השונים של היערכותו מחדש של צה״ל. לבסוף, המאמר סוקר את מערכות היחסים שנקבעו בהסכם בין שני הצדדים (לרבות בתחום המשפטי והכלכלי), דרכי התיאום ושיתוף הפעולה בין שני הצדדים ואופן ישוב הסכסוכים ביניהם.