ספרים, יהושע כספי: סמים מסוכנים - מדיניות, פיקוח, אכיפה ומשפט

משפטים: כרך כז
אברהם טננבוים

כבר מזמן מורגש בישראל חסרונו של ספר מקיף בנושא הסמים המסוכנים וחיסרון זה ביקש ספרו של יהושע כספי למלא. הספר מטפל בכל מגוון הנושאים הקשור לסמים ובעיקר במדיניות החברתית הרצויה, בפיקוח על הייצור והשימוש, והליכי האכיפה והמשפט. לדעתנו לא מיצה הספר את הנושא משום שהתעלם ממניעי השימוש ותוכניות לטיפול וגמילה, ובעיקר — בגלל הדיון החלקי והחסר בוויכוח הציבורי בשאלת הלגליזציה של השימוש בסמים. בדיון בשאלה זו מתעלם כספי יחד עם כל מתנגדי הלגליזציה מכך שלדעת רוב המומחים, נכשלו כל ה״מלחמות״ כנגד השימוש בסמים כישלון חרוץ. בנוסף, האיסור על שימוש בסמים מעלה לגדולה ארגוני פשע מסוכנים, ופוגע קשות בחירויות הפרט הבסיסיות של אנשים רבים. מאידך גיסא, מתעלמים תומכי  הלגליזציה מהעובדות המוכיחות שהסרת האיסור על שימוש בסמים תגרום לעלייה משמעותית בכמות המשתמשים עם כל תופעות הלוואי החמורות הנלוות לכך. דומה שדיון אמיתי בשאלת הלגליזציה מביא למסקנה שיש לנסות ולמצוא איזון אופטימלי בין לגליזציה קיצונית ומלחמה חסרת פשרות בסמים, איזון שלא ברור אם ניתן להשיגו. למרות ביקורת זאת, ספרו של כספי הוא הספר המקיף ביותר בעברית הקיים כיום בתחום השימוש לרעה בסמים. בהתייחס לגופים ישראליים העוסקים בסמים, הוא למעשה גם היחיד. מבחינה זו ממלא הספר חלל שהיה קיים בתחום זה.