אחרית-דבר למושג החוק

משפטים: כרך כז
אנדרי מרמור

מאמר זה עוסק בגלגולו האחרון של הוויכוח בין הארט ודבורקין על סבירותה של ההשקפה הפוזיטיבסטית בתורת־המשפט. בשנים האחרונות ויכוח זה קיבל תפנית מתודולוגית מעניינת, שבמרכזו הועמד הדיון על עצם טבעה של תורת־המשפט. חלקו הראשון של המאמר עוסק בניתוח ביקורתי של התפנית המתודולוגית הזו שדבורקין מטיף לה בשנים האחרונות, תוך הגנה על תשובתו של הארט, תשובה שהתפרסמה לאחרונה כאחרית-דבר  ל- The Concept of Law. השקפות מנוגדות אלה על טבעה של תורת־המשפט, חושפות ויכוח מרכזי נוסף בין הארט ודבורקין הנוגע לשאלת קיומם של כללי הזיהוי. תורת הפרקטיקה של כללים, שעמדה ביסוד השקפתו של הארט על כללי הזיהוי, זכתה במשך השנים לקיתונות של ביקורת, באחרית־הדבר הארט מציע מודיפיקציה משמעותית של תורתו, תוך העמדתה על מושג הקונבנציה החברתית. החלק השני של המאמר מציג את הטעמים לשינוי הזה בעמדתו של הארט, תוך בחינתם כנגד עמדתו החולקת של דבורקין. החלק האחרון של המאמר בוחן את התיזה החדשה של הארט על טבעם של כללי הזיהוי על רקע תיאוריות פילוסופיות עדכניות של מושג הקונבנציה החברתית. בחינה זו חושפת קשיים לא מעטים בעמדת הארט, אולם, בסופו של דבר, היא מתיימרת להראות שתיזת כללי הזיהוי ניתנת להגנה, תוך העמדתה על
בחינה מחודשת של מושג הקונבנציה.