״סופיות״ החלטה כחוסמת זכות או רשות ערעור

משפטים: כרך יז
שמואל דורנר

האם קביעה מפורשת בחוק כי הכרעה פלונית של ערכאה מסויימת ״תהיה סופית״, יש בה משום חסימת האפשרות לערער או לבקש רשות ערעור על אותה הכרעה - מקום שניתן היה לערער לולא אותה הוראת ״סופיות״ - או שמא אין הוראה כזו אלא חוסמת את זכות הערעור אך אינה מונעת אפשרות לבקש רשות ערעור.