עשור להחלטה 242

משפטים: כרך ח
יצחק קלינגהופר

בימי ביקורו של נשיא מצרים אנוור סאדאת בישראל, במחצית השנייה של חודש נובמבר 1977 ובמגעים ובשיחות ששני הצדדים קיימו מאז, אוזכרה, כמעט בלי הרף החלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מס׳ 242 מיום 22.11.1967 כמסמך המתווה את כיווני הדרך אשר בה מצווים ללכת כדי להשכין שלום במזרח התיכון.