על שיקול הדעת במתן היתר נישואין לקטינות

משפטים: כרך ח
בני ארבל

הערת פסיקה בעקבות: ע"א 37/67 קופר נ׳ מדינת ישראל

בפרשת קופר נ׳ מדינת ישראל נזקק בית המשפט העליון לראשונה לסוגיית גיל הנישואין ומתן היתר נישואין לקטינות.