ריבוי נשים למוסלמים וחוקתיות איסורו

משפטים: כרך ג
יעקב מירון

ההיתרים לנישואין הם צדה השני של מטבע הקרויה בלע״ז פוליגמיה, ובעברית ״ריבוי נשים״. המגמה לרסן תופעה זו בארץ־ישראל מסתמנת מיד עם ראשית החקיקה החילונית בדיני משפחה בארץ.