האם התחליפית

משפטים: כרך יז
אלי וילצ'יק

האם התחליפית היא אשה המוכנה להיכנס לחוזה בלתי־רגיל (להלן: חוזה־תחלופה), אשר לפיו היא תוזרע מזרעו של אדם זר, תהרה, תלד ילד ולאחר־מכן תמסור את ילדה לידיו של אותו אדם זר ותוותר בעקבות כך על כל זכויותיה כהורה. השימוש באם תחליפית ובחוזי־תחלופה יוצר בעיות משפטיות רבות המשתרעות על תחומי משפט שונים ובעיקר בתחום המשפט הפלילי, דיני החוזים ודיני המשפחה. בעיות אלו, ברובן הגדול, הן בעיות שאין להן פתרונות חד־משמעיים בחוק, מכיוון שהמחוקקים בארץ ובעולם לא חשבו בעבר על אפשרות קיומם של חוזי־תחלופה. גם כיום, כאשר השימוש בחוזים הללו החל להיות נפוץ, טרם הספיקו המחוקקים למצוא להם פתרון הולם. פועל יוצא מכך הוא, שבבואנו להתמודד עם הבעיות המשפטיות הרבות הנוצרות בעקבות השימוש באם תחליפית, אנו נאלצים למצוא להם פתרונות במסגרת הדין הקיים וברוב המקרים הפתרונות אינם מספקים. ברשימה זו ננסה לעמוד על חלק קטן מהבעיות המתעוררות בעקבות השימוש באם תחליפית, ובחוזי־תחלופה.