הערות על חוק החוזים האחידים, תשכ'"ד - 1964 , לאור תיקונו

משפטים: כרך ג
דוד קרצ'מר

סוגיית החוזה הסטנדרטי העסיקה הן את בתי־המשפט והן את המחוקק בארצות רבות. אצלנו העסיקה תחילה סוגיה זו את בתי המשפט ולאחר מכן אף את המחוקק, שניסה להסדיר את הבעיה בחוק החוזים האחידים, תשכ״ד—1964. במשך חמש השנים הרא­שונות מאז חקיקת החוק הופעלו אחדות מהוראותיו רק פעם אחת, ולאחרונה תוקן החוק. ברשימה זו נשתדל להראות מדוע לא הופעל החוק וננסה לבדוק את מגמת תיקונו של החוק.