הצעת חוק החוזים (חלק כללי), תש״ל—1970 ,וגבולותיה

משפטים: כרך ג
גד טדסקי

נשאלת השאלה אם הצעת חוק החוזים (חלק כללי), תש״ל—1970 (להלן — חוק החוזים) נוגעת מלבד ההסכמים האובליגטוריים, כלומר אותם ההסכמים שהם מקור לחיוב, גם להסכמים המחוללים (לבדם או בצירוף פעולות או עובדות נוספות) שינוי אחר במצב המשפטי הקיים: לא יצירת חיוב, אלא יצירת זכות לא־אובליגטורית או העברת זכות (או חובה) או הפקעת זכות.