אחריות מנהלים: אכיפתה וביטוח נגדה

משפטים: כרך ט
אהרן יורן (יורקביץ')

תופעת ביטוח אחריות מנהלים הגיעה לאחרונה לארץ וחברת ביטוח אחת החלה לשווק ולפרסם פוליסת ״ביטוח אחריות מנהלים״. למקרא מודעת הפרסומת עשוי להתקבל רושם מוטעה בדבר הסיכון לתביעות לו חשופים מנהלי חברות בארץ ובדבר היקף הביטוח על־פי הפוליסה האמורה. מטרת רשימה זו היא לבדוק את האפשרות להגיש תביעות נגד מנהלי חברות בארץ על הפרת חובותיהם לחברה ואת היקף הכיסוי של פוליסת ביטוח אחריות מנהלים האמורה. יוצגו ההתפתחויות האחרונות בישראל ובאנגליה בעניין הגשת תביעה נגזרת (דריבטיבית) בשם החברה נגד מנהלים על־ידי בעל מניות בחברה והשינויים שעדיין דרושים כדי שהתביעה הנגזרת תהפוך למכשיר יעיל לאכיפת חובות מנהלים בארץ.