אגב הפסיקה, למהותו של השלוח בדיני נזיקין (ע"א 413/67 יצחק קשאני נ' 'רסקו')

משפטים: כרך א
נילי אבינרי

קבלן עצמאי, העושה למען מעסיקו שרות החורג ממסגרת השרותים שהוא רגיל לספק, מה דינו לצורך אותו שרות: שלוח או קבלן עצמאי?

שאלה זו התעוררה בע״א 413/67 הנ"ל על רקע הסיטואציה העובדתית הבאה: המשיבה מסרה אחת ממכוניותיה למערער לשם החלפת מנוע. כמחווה למשיבה, שהיתה ״לקוחה טובה״, הסכים המערער להריץ את המכונית, למרות שהרצת מכוניות לא היתה מסוג השרותים שנהג לספק. תוך כדי נסיעה פגע המערער בהולך רגל, והאחרון תבע את החברה בעלת המכונית בגין אחריות שלוחית למעשי שלוחה.

מקומה של השאלה על הגבול בין יחסי שליחות ליחסי מעסיק־קבלן עצמאי, עורר מחדש שתי שאלות, שעדיין לא זכו לתשובה ברורה במשפט ארצנו: מיהו שלוח וכיצד מבחינים בינו לבין קבלן עצמאי. שתי שאלות אלו הינן נושא הערה זו.