משפיענים – היזהרו בפרסומיכם! על אחריותם של משפיענים ברשתות חברתיות לשידול ולפרסום לשון הרע: בעקבות ע"א (מחוזי ת"א) 52301-10-20 דרוקר נ' אליאסי (נבו 23.1.2022) (משפטים על אתר / גיליון כ)

מיכל לביא

משפיען ברשתות פרסם פוסט בפייסבוק בו הזמין את חבריו ועוקביו להיכנס לדף העסקי של עוסקת בתחום המזון ולדרג את המזון שהיא מוכרת בכוכב אחד. זאת בשל דעות שהביעה ברשתות שאינן קשורות לעסקה, ומבלי שרכשו מעסקה מזון כלל. סמוך לאחר מכן, כתבו גולשים רבים ביקורות שליליות בעמוד העסקי של אותה עוסקת והעניקו לה את הדרוג הנמוך ביותר האפשרי – כוכב בודד מבין חמישה כוכבים. העוסקת הגישה תביעת לשון הרע נגד המפרסמים ותביעה בגין שידול ללשון הרע נגד המשפיען. האם ראוי להטיל אחריות לשידול ללשון הרע על המשפיען אף שלא פרסם בעצמו לשון הרע, אלא רק שידל את עוקביו לדרג את עסקה של התובעת דרוג שלילי? או שיש לפטור את המשפיען מאחריות אף שיצר סביבת תקשורת המעודדת לשון הרע? האם ראוי שהוא יצא פטור בלא כלום, בעוד הפרטים שהושפעו ממנו יחוייבו באחריות?

בעניין דרוקר פסק בית משפט השלום כי זכותו של הנתבע המשפיען למתוח ביקורת על התובעת כחלק מחופש הביטוי וכי אין מקום להטלת אחריות בגין שידול ללשון הרע. בית המשפט המחוזי הגיע לתוצאה הפוכה והטיל אחריות על המשפיען בגין שידול ללשון הרע. לאחרונה דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור על פסק הדין והתוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי נותרה על כנה. הרשימה תסקור את יסודות האחריות לשידול ותעמוד על כך שבדיני הנזיקין הכלליים ובדיני לשון הרע הוטלה אחריות לשידול רק בסיטואציות נדירות של השפעה. בהמשך, תעמוד הרשימה על התופעה של משפיענים ברשתות ותטען כי לאור כוחם, השפעתם על זרימות מידע ותרומתם להגברת נזקי ביטוי ראוי להכיר באחריותם כמשדלים. כיום, התפתחויות טכנולוגיות ומחקריות אף יכולות לסייע להוכיח את קיום יסודות האחריות לשידול בידי משפיענים ברשתות חברתיות. אחריות לשידול יכולה להפוך לכלי חשוב לצמצום הפצת לשון הרע כאשר מעורבים גורמים אלו וליצור תמריץ שלילי להשפעה על ביצוע עוולות. הרשימה תסקור את פסק דין דרוקר כמקרה מבחן ותדגים כיצד מעמד המשפיענים בא לידי ביטוי בפסק דין זה. בהמשך, תעמוד הרשימה על שיקולים להטלת אחריות לשידול על משפיענים ותטען כי לאור הסכנות הנובעות משידול בידי משפיענים ברשתות מקוונות, ההכרה  בשידול בהקשר זה מבורכת, אולם יש לתחום את גבולות האחריות להשפעה. ככל שתתקדם הטכנולוגיה וזמינות ומהירות כלי ניתוח רשתות, יתאפשר אף להשתמש בכלים אלו כשמתעוררת עמימות. לסיום, הרשימה תרחיב בנושא אחריותם הישירה של משפיענים לתוכני לשון הרע שהם מפרסמים ובשאלת גובה הפיצוי ותחתום בקריאה למשפיענים להיזהר בפרסומיהם, הן כמשדלים והן כמפרסמי לשון הרע.