ההנמקה השיפוטית: דילמות ישנות וחדשות

משפטים: כרך נב
דפנה ברק-ארז

המאמר בוחן את התפקידים שממלאת ההנמקה השיפוטית – הן על פי התפיסה המסורתית והן בשים לב לשינויים שחלו במתכונת ההנמקה ובחשיפה הציבורית אליה. הדיון מתמקד במערכת היחסים המורכבת בין ההנמקה לבין הזירה הציבורית החדשה, שמתאפיינת גם בחשיפה הגבוהה של ההחלטות השיפוטיות באינטרנט. בהקשר זה נטען כי כדי שההנמקה השיפוטית תוכל למלא את תפקידה, נדרש יחס מכבד אליה. יחס מכבד אין פירושו הסכמה. יחס מכבד פירושו תגובה המבוססת על קריאה.