שלושה מודלים של חוקה

משפטים: כרך לז
גדעון ספיר

במרץ 1992 התרחשה במדינת ישראל מהפכה חוקתית. כך, לפחות, קבע בית המשפט העליון. המהפכה הולידה שורה שלמה של התפתחויות חוקתיות פרי ידיו של בית המשפט. המערכת הפוליטית הסתפקה בתפקיד פסיבי יחסית של תגובה - מילולית על פי רוב - למהלכיו של בית המשפט. לאחרונה ניכרת מגמת שינוי בגישת המחוקק. ועדת החוקה, חוק ומשפט, נטלה יזמה והחלה להוביל מהלך שתכליתו להסלים את החוקה הישראלית ולעצב את צורתה הסופית. מאמר זה נכתב בניסיון להציג למקבלי ההחלטות את האפשרויות הפתוחות בפניהם בתחום החוקתי. מוצגים בו שלושה רציונלים שונים לאימוץ אסטרטגיה חוקתית ושלושה מודלים חוקתיים שונים, כל אחד מהם מעוצב בהתאם ליעד שמבקשים להשיג. עוד נבחנים במאמר: יתרונותיו וחסרונותיו של כל מודל; האפשרות לשלב בין המודלים השונים; והשאלה איזה מודל, או שילוב של מודלים, מתאים ביותר למדינת ישראל.