פסקת ההפללה: טיעון חוקתי נגד הפללה – על גבולות המשפט הפלילי וגבולות פסקת ההגבלה

משפטים: כרך מב
אסף הרדוף

שאלת ההפללה (criminalization) בוחנת כיצד להכריע אם להוציא סוג התנהגות מחוץ לחוק ולהכריז עליו כעבירה פלילית. חשיבות ההפללה עצומה ונוגעת לרבדים משמעותיים של חירות הפרט, צדק ושוויון, כלכלה ולגיטימציה. חרף כובד משקלה, יסודיותה והוותק שלה – שאלת ההפללה כמעט שאינה זוכה לניתוח אנליטי שיפרקה לגורמים ויעמוד על מרכיביה. מאמר זה מציע עדשה נוספת להביט בהפללה באמצעות חיבור כלי עיוני מיוחד אל הכלי המשפטי הפורמלי לביקורת חוקים בישראל. המאמר מראה את קשיי הניתוח המעשיים של שאלות הפללה לפי פסקת ההגבלה המופשטת, שמטיבה מחייבת את הצופה למאמץ פרשני בלתי מבוטל ומותירה אותו עם שיקול דעת רחב בדרך להצבעה על שיקולי ההפללה. המאמר מציע עדשה מלוטשת יותר, שתסייע בגישור על הפער האמור. לאחר שמוצג בקצרה כלי עיוני שפותח במיוחד להתמודד עם שאלת ההפללה – "שרשרת ההפללה" – המאמר קושר בינו לבין מבחני המשנה של פסקת ההגבלה בדרך ליצירת "פסקת הפללה". דהיינו, מוצעת קונקרטיזציה של פסקת ההגבלה באשר לסוג מסוים של בחינה חוקתית: שאלת ההפללה. המאמר מבקש לתרום להחייאת שיח ההפללה בישראל ולהעשרתו, ולהגשים את הלשון המופשטת של הכלי החוקתי הפורמלי.