חוק הסניגוריה הציבורית - סקירה תמציתית

משפטים: כרך כט
דן ביין

ההליך הפלילי בישראל עדיין מיוסד במידה מכרעת על השיטה האדברסרית. בשיטה זו חשיבות רבה לייצוג נאות של החשוד או הנאשם על־ידי עורך־דין בכל שלבי ההליך. חשיבות הייצוג בהליך הפלילי נובעת בין השאר מהצורך לצמצם את הפער בין כוחה העדיף של המדינה ובץ כוחו הדל־יחסית של החשוד או הנאשם. בחברת־הרווחה המודרנית לא ראוי כי רק בעלי־אמצעים יזכו לייצוג הולם. חקיקת חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1995 מהווה צעד חשוב לקראת השגת מטרות אלה, אם כי עדיין רחוק משלמות.