זיהוי אופציות בעסקאות מקרקעין - הצורך במעו"ף

משפטים: כרך לט
ישי בר

מאמר זה עוסק בזיהוי עסקת־האופציה בעסקאות־מקרקעין מורכבות, הכוללות בתוכן בין השאר, מכירה וקנייה של אופציות ״מוסוות״ על נכסי המקרקעין, נשוא העסקאות. עסקאות אלו מעוררות כמה קשיים: בראש־ובראשונה - כפי שנוכיח במאמר זה - יש צורך לאתר ולזהות את עסקת־האופציה הסמויה.