משפט כלכלה ומוסר דאונטולוגי - תגובה לאריאל פורת

משפטים: כרך מא
איל זמיר וברק מדינה

­­רשימה זו היא תגובה להערותיו המרכזיות של אריאל פורת על הספר Law, Economics, and Morality. הרשימה עוסקת בין היתר בדרכים חלופיות לשילוב אילוצים דאונטולוגיים עם ניתוח כלכלי שמציע פורת, ביחס שבין תורת ההפרה היעילה לבין האיסור המוסרי על הפרת הבטחות ובהשוואה של תניות פיצויים מוסכמים בשל איחור בביצוע לבונוס על הקדמת השלמתו של הביצוע.