ברוך כהנא: ערבות

משפטים: כרך כב
יעקב מירון

ספר זה סוקר את חוק הערבות, התשכ״ז־1967, סעיף אחר סעיף ומלה אחר מלה ומביא לגבי כל אחד מהם את המקורות, הדעות וההשקפות הנוגעים לו המצויים במשפט היהודי. בכך מביא הספר את דיני־הערבות היהודיים להישג־ידם של משפטנים בני־ימינו. מבחינה זו ספר זה הוא הראשון מסוגו בסוגייה הבעייתית של הערבות.