ביקורת ספרים - גבריאלה שלו: "חוזי רשות בישראל"

משפטים: כרך טז
יצחק זמיר

ספרה של פרופ' גבריאלה שלו על "חוזי רשות בישראל" עוסק בעיקר בחוזים לריכשת מוצרים או שרותים ע"י המדינה. המחברת קוראת להם חוזי רשות. חוזים כאלו היו קיימים, ככל הנראה, מאז ומתמיד. שהרי קשה לתאר שלטון, על כל חייליו ומשרתיו, שייצור בעצמו ויספק לעצמו את כל צרכיו במזון, ציוד ושירותים. אולם, בתקופה האחרונה מרבה המדינה באופן מיוחד להתקשר בחוזים עם אנשים וגופים פרטיים. הנה בישראל המדינה היא בעת ובעונה אחת המעביד הגדול ביותר, בכל הרכוש הגדול ביותר ואף בעל מפעלים גדולים. כל אלה מחייבים עריכת חוזים רבים בכל יום ביומו. הגיוון וההיקף של חוזים מעין אלה עושים אותם גורם בעל חשיבות מעשית ממדרגה ראשונה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. חוזים אלו מעוררים שאלות משפטיות שיש בהן עניין רב מבחינה מעשית, המובילות ליציררת כללים מיוחדים. השילוב של חשיבות מעשית ומיוחדות משפטית אלו מחייבים מודעות, בעיקר מצד המשפטן, לסוג זה של חוזים. 

זאת תרומתה הראשונה של פרופ' גבריאלה שלו בספרה החדש על חוזי רשות. ספר זה הינו הראשון והיחיד בשלב זה הדן בחוזים הנקשרים בין הפרט ובין המדינה. המיוחדות של ספר זה בכך שהוא מציג נושא אשר משפטנים רבים אפילו לא היו מודעים לקיומו. ברור שמי שאינו מודע לקיום הנושא, על הבעיות והכללים המיוחדים שלו, עלול להיכשל בו על נקלה. ואילו עכשיו בא ספרה של פרופ' שלו ואומר: ראו הוזהרתם!

מאמרים נוספים בתחום