נחום רקובר: אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי למשפט העברי

משפטים: כרך כא
ברכיהו ליפשיץ

דברי תורה עשירים במקום אחד, כשהם במקום אחד, ועניים כשהם במקום אחר. בשני כרכים קודמים ובכרך הנוכחי קיבץ פרופ׳ נחום רקובר אל מקום אחד אלפי מאמרים משל אלפי מחברים, הפזורים באין־ספור פרסומים והעוסקים במשפט העברי, וכעת הם מסווגים ומסודרים על־פי ענייניהם השונים, ונמצאו הכול מתעשרים. לכאורה, ספר שכולו הפניות אין בו משל עצמו כלום, וגם הבבואה העולה מכותרות המאמרים הנזכרים בו משתקפת דרך מחיצות רבות. ואף־על־פי־כן, גם אם אי־אפשר ללמוד מן הספר משהו מן המשפט העברי, ניתן ללמוד ממנו לא מעט על־אודותיו, וזאת בזכות מעשהו של הספר.