עם פרישתו של ד"ר אלפרד ויתקון מבית המשפט העליון

משפטים: כרך י
קלוד קליין

עשרים ושש שנים כיהן ד״ד אלפרד ויתקון כשופט בית המשפט העליון במדינת ישראל. חמש עשרה שנה לימד בפקולטה למשפטים של האוני­ברסיטה העברית את המקצוע ״דיני מסים״. אלה עובדות המדברות בעד עצמן. אין לך הרבה מש­פטנים אשר השפיעו כה רבות וכה עמוקות על המשפט הישראלי בשנות התהוותו: כשופט, כמו­רה וכחוקר. השפעה כזאת נובעת כמובן בעיקר מאישיותו החזקה והבלתי מתפשרת של ד״ר ויתקון ביחס לעבודתו.

יש תחומים שבהם ד״ד ויתקון הוא בין מעצבי המשפט הישראלי. כוונתי, כמובן, לדיני מסים. מקצוע זה חייב כה רבות לד״ר ויתקון עד כי אין להבינו ללא תרומתו המכרעת. אך תרומה זו למשפט הישראלי אינה מצטמצמת לדיני מסים בלבד. היא מסתעפת הרבה מעבר לכך, בעיקר בכל הנוגע למשפט הציבורי.

ד״ר ויתקון לא היסס לקחת על עצמו משימות קשות. תפקידים אלה העמידוהו לא פעם במרכזם של עניינים ציבוריים קשים. תמיד עמד בהם בעוז ובכבוד. אנו תקווה ותפילה שניסיון עשיר ומגוון אשר כזה, המהווה נכס יקר למדינה, לא יתבזבז, וכי ד״ר ויתקון ימשיך למלא תפקידים דומים גם להבא.