ספר אורי ידין

משפטים: כרך כא
שלמה גוברמן

לספרייה המשפטית הישראלית נוסף לאחרונה נכס חשוב — ספר אורי ידין, בשני כרכיו: ״האיש ופועלו״ ו״מאמרים לזכרו״ — התופש מקום של כבוד בין ספרי־הידות, שהפכו זה מכבר לנכסי־צאן־ברזל של הספרות המשפטית שלנו. המאפיין ספרים אלה הוא אסופת המאמרים, לרבות מפרי־עטו של האיש שלכבודו הוצא הספר, וכן קווים לדמותו. מבחנו של ספר־זיכרון או ספר־יובל, מן הבחינה הספרותית־משפטית, הוא כפול: ראשית, בהצלחתו להציג כראוי את אישיותו של נושא הספר; שנית, בבחירה נבונה של המאמרים, כך שההזדקקות אליהם תהיה מתמשכת וחוזרת לאורך שנים. דומה עלי שספר אורי ידין עומד במבחן הכפול, ובהצטיינות יתירה.