משפט פרוטוניה - פסק-הדין

משפטים: כרך כא
הדסה בן-עתו

הנימוקים המלאים של פסק־הדין אשר ניתן על ידי בית המשפט העליון של פרוטוניה, במושבו ביום 26.12.1989 (השופט אבנר מיקוה חלק על דעת הרוב), בענינו של שמואל מאיר ואחרים נ׳ רשות השידור הממלכתית ואחרים.