על הוראת המשפט בארצות הברית ובישראל

משפטים: כרך יב
יהושע ויסמן

״חשיפתם של מורי המשפט בישראל לדרכי ההוראה המקובלות בבתי־ספר למש­פטים שבארצות הברית טומנת בחובה סכנה שהמורה החוזר לישראל ילמד את תלמידיו את אשר הוא למד ולא את אשר עליהם ללמוד״. בכוונתי להרחיב דברים אלה, שאמרתי בכנס של מורי הפקולטאות למשפטים בארץ שנערך לפני שנה בערך. אנסה להשיב על השאלה, מדוע אין לקחי ההתנסות בהוראת משפט בארצות הברית ראויים תמיד להעתקה למציאות הישראלית, מהו המבדיל בין הוראת המשפט בארצות הברית ובין הוראת המשפט בישראל ומה הם הגורמים המביאים לשוני הזה.