השלכת דו"ח ועדת לנדוי על הדיון הפלילי

משפטים: כרך יב
אליהו הרנון

ייאמר מיד: הוועדה ראויה לשבח על העבודה היסודית שעשתה. זוהי אולי הפעם הרא­שונה, מאז קום המדינה, שבמאמצים לא מעטים הוכן והוגש לנו מידע כה מקיף על עבודת בתי המשפט ונעשה ניתוח מעמיק של הגורמים לעליית העומס הרובץ על מערכת בתי המשפט.

מן הנתונים האלה, המוצגים במרוכז, מתקבלת תמונה חמורה ומדאיגה. ואי אפשר שלא להסכים עם חברי הוועדה הכותבים בדו״ח: ״פיגורים בהליכי השיפוט בשל עומס יתר פוגעים בעשיית הצדק ובחקר האמת... עומס בבתי המשפט טומן בחובו סכנה לסדר החברתי התקין... [וסכנה] לאיכות ההליך השיפוטי״.

אשר להמלצות הוועדה, רצוני להעיר תחילה הערה כללית: בצד הצורך למצוא פתרונות מהירים ומידיים כ״הוראת שעה״ - צריך לבחון את ההמלצות אם הן תואמות את הרצוי בראייה לטווח הארוך יותר: באיזו מידה מקרבים אותנו השינויים המוצעים בדו״ח אל המערכת האידיאלית של בתי המשפט שתהיה טובה למשך שנים רבות. יש לזכור, כי ועדה נכבדה כזאת אין ממנים לעתים קרובות, וגם רשויות החקיקה והמינהל לא יתפנו לעסוק בשינויים יסודיים מדי שלוש־ארבע שנים.

טוב היה אילו הציגה הוועדה את המודל האידיאלי שאליו יש לחתור, בהנחה שמתעלמים לרגע מן המצב הקיים. ואחר כך צריך היה לבדוק כיצד מתאימים את המצב הקיים אל אותו מודל; כיצד עושים זאת בהדרגה, בשלבים, תוך התחשבות הכרחית באילוצים תקציביים ובאפשרויות מבחינת כוח האדם השיפוטי והמנהלי. דברים אלה נרמזים גם בדו״ח, אך יש בו יותר הדגשה של דחיפות הנישא והצורך בפתרונות מהירים.

מהי בעיניי המערכת הרצויה של בתי המשפט?

1. צריך להיות מבנה הירארכי של שלוש ערכאות:

(א) ערכאה ראשונה לכל עניין אזרחי או פלילי;

(ב) ערכאה שנייה, גבוהה יותר ועצמאית, לערעורים ולעניינים מנהליים;

(ג) בית משפט עליון.

2. על כל פסק דין של הערכאה הראשונה יהיה ערעור אחד בזכות אל ערכאת הערעור. ערעור שני מערכאת הערעור אל בית המשפט העליון יהיה ברשות בלבד.

3. בערכאה השנייה תוקם גם מחלקה לעניינים מנהליים לעתירות נגד רשות ציבורית (כערכאה ראשונה). ערעור על פסק דין שיינתן במחלקה זו יהיה לבית המשפט העליון, על־פי רשות מאת שופט של בית המשפט העליון.

4. בית המשפט העליון יעסוק אפוא בבעיות משפטיות עקרוניות, ובשאלות בעלות עניין ציבורי. הוא יהיה בית המשפט לחוקה ואליו יגיעו רק הערעורים החשובים, ברשות, על פסקי הדין בעניינים אזרחיים, בעניינים פליליים ובעניינים מנהליים.