על סיכון, ביטוח וחוזי ביטוח בעקבות ספרו של שחר ולר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981

משפטים: כרך לה
רונן פרי

ספרו החדש של שחר ולר מציג ניתוח מקיף ויסודי של הוראות חוק חוזה הביטוח, ולצידו - דיון נרחב בהיבטים היסטוריים, עיוניים ומעשיים שונים של תופעת הביטוח בכלל ושל חוק חוזה הביטוח בפרט. ברשימה זו אציע זוויות בחינה נוספות לכמה מהעניינים שבהם דן המחבר בשני הרבדים.