התייחסות קצרה ואוהדת ל"טעות בזיהוי חזותי של חשודים: הזמנה למחקר ורפורמה"

משפטים: כרך לה
אברהם לוי

מאמרם של מנשה ועאסי, ״טעות בזיהוי חזותי של חשודים: הזמנה למחקר ורפורמה״ ראוי לציון לא רק בשל השליטה של כותביו במחקרים שנערכו ובפרסומים שפורסמו בתחום, אלא בעיקר בשל קריאתו לזרז רפורמה הנדרשת בתחום. דווקא בשל כך נראה לי כי ראוי להעיר כמה הערות ולהוסיף כמה תוספות, שבסופו של דבר יש בהן כדי לשרת את אותה מטרה חשובה.