הגשת מאמרים לשיפוט לכתב העת ״משפטים על אתר״

המעוניינים לפרסם מאמרים בכתב העת, מתבקשים לפעול לפי הנחיות אלו:

  • יש לצרף את המאמר בקובץ WORD במקום המיועד לכך בעמוד זה.
  • יש לציין את שם המחבר/ת ושם המאמר בעברית ובאנגלית, לצרף תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית וכן לצרף תוכן עניינים. כל תקציר לא יעלה על 200 מילים. 
  • המחבר/ת מתבקש/ת לציין כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. עם קבלת המאמר, יישלח למחבר/ת מייל חוזר המאשר את קבלת המאמר.
  • אורך המאמר לא יעלה על 10,000 מילים, לרבות הערות השוליים.
  • יש לערוך את הערות השוליים במאמר על-פי כללי הציטוט האחיד הנהוגים בכתב העת "משפטים".

יש להצהיר במסגרת התיבה ״הודעה״ כי המאמר לא הוגש במקביל לכתבי עת אחרים.

מקסימום 4 קבצים.
הגבלת גודל הקובץ: 2 MB.