ביקורת ספרים- בנימין אקצין: יסודות המדינאות הבינלאומית

רות לפידות

זהו ספר מעולה, ראשון מסוגו בשפה העברית: ניתוח כולל של התיאוריה והמעשה בתחום הבעיות הפוליטיות והבטחוניות הבינלאומיות - תחום שהמחבר מכנהו בשם מדינאות בינלאומית (International Politics) - בהבדל מיחסים בינלאומיים הכוללים גם היבטים לא־פוליטיים, כגון יחסים כלכליים, תרבותיים, מדעיים, ספורטיביים ועוד.

הפרופ׳ אקצין חילק את ספרו לשלושה חלקים: נתונים, יעדים וטכניקה.
הנתונים הם ״אותם התנאים האובייקטיביים, מהם בלתי־משתנים ומהס הניתנים לשינויים רק בהדרגה ובאטיות שבהם חייבות להתחשב כל מגמה וכל תוכנית מדינית״. הנתונים שהמחבר מנתח אותם הם קודם־כול המדינות - המחבר מנתח את המדינה ואת הגורמים המשפיעים עליה ועל עמדותיה (כגון הדת, קבוצות אתניות, קבוצות אינטרסים וקבוצות אידיאולוגיות בתוך המדינה). ״נתונים״ נוספים הם הגורם הדמוגרפי, הכלכלה והטכנולוגיה, גורמים פסיכולוגיים, ״האופי הלאומי״, השפעות אידיאולוגיות והגורם הצבאי.
החלק השני עוסק ביעדים: ״אותן המגמות המאפיינות בעיקרו של דבר את מדיניות החוץ של המדינות בנסיונן ההיסטורי, הבאות לידי ביטוי בימינו, ואשר לפי כל מה שניתן לשער יאפיינו אותה גם בעתיד הנראה לעין״. בין היעדים המחבר מנתח את הבטחת השלטון, מגמותיו הטריטוריאליות, שיתוף פעולה ואינטגרציה. 
חלקו השלישי של הספר דן בטכניקה של היחסים הבינלאומיים ובמכשירים העיקריים הנהוגים בהקשר זה. המדובר באמצעי יישום של היעדים. בין הטכניקות והמכשירים המחבר מונה את המשפט הבינלאומי, את הכפייה, מגעים, משא־ומתן ודיפלומטיה, הסברה ותעמולה, ביון וריגול, הסכמים וצירופי מדינות (בבריתות וכו').