"לצאת מהפיקסלים" – הוויתור על פרטיותן של נפגעות עבירות מין בראי המשפט והתקשורת

גיליונות: גיליון יד
דנה פוגץ' וענת פלג

מאמר בין-תחומי זה, השואב מספרות משפטית, ויקטימולוגית ומספרות מחקר בנושא הייצוגים התקשורתיים של נפגעות עבירות מין בתקשורת, מבקש לקשר בין שני העולמות ביניהם נעה הנפגעת: מערכת המשפט והתקשורת. לשם זה יתבסס המאמר על מחקר התקשורת ועל ניתוח פסקי הדין הרלוונטיים, בשני חקרי מקרה, שבהם נחשפו הנפגעות מרצונן ודבריהן זכו להד ציבורי נרחב: (1) פרשת סגן-אלוף לירן חג'בי, שהודה בהסדר טיעון בעבירה של התנהגות לא הולמת, בשל הטרדות מיניות כלפי חיילת וכלפי נגדת ששירתו בפיקודו, ונדון לעונש מאסר על תנאי ולקנס כספי ופרש מצה"ל; (2) יזם הנדל"ן ואיש חיי הלילה בתל אביב, אלון קסטיאל, שהודה והורשע בהסדר טיעון בעבירות מין בארבע נשים ונידון לארבע שנות מאסר ותשעה חודשים, והוטל עליו לפצות את קורבנותיו. ניתוח פסקי הדין שניתנו בפרשות אלה העלה שמקומן של הנפגעות בהחלטות בתי המשפט מצומצם מאוד, אף שהשופטים קיבלו מידע עליהן ושמעו אותן. נמצא כי פסקי הדין אינם משקפים בצורה מיטבית את מגוון צורכי הנפגעת בשליטה, בהכרה ובנראות. ממחקר התקשורת עולה כי אף שבשתי הפרשיות הוענקה בולטות לביקורתן על מערכת המשפט ועל "תרבות האונס" בישראל, נמצאה תמיכה תקשורתית מובהקת אך ורק בקורבנותיו של אלון קסטיאל. כך, המאמר מראה כי גם בהרשעה אין די כדי למנוע "קורבנות משנית", ועל כן הוא דן בדרכים להיטיב את מעמדן של הנפגעות בהליך הפלילי, אם בהבעת עמדה ואם בהגנה עליהן.

מאמרים נוספים בתחום