הליכים מקדמיים, גישור וגישה לצדק בראי הרפורמה בסדרי הדין האזרחיים

גיליונות: גיליון ט
ארנה רבינוביץ'-עיני

המאמר בוחן את ההצעה במסגרת הרפורמה החדשה לסדר הדין האזרחי לאמץ לראשונה בישראל הליך מקדים להגשת תביעה. במסגרת ההליך המקדים מוצע לחייב מתדיינים (בחריגים מסוימים) לעבור הליך דו-שלבי של משא ומתן ישיר וגישור חובה טרם הגשת תביעה. המהלך מייצר מתחם של הליכים חלופיים שחובה לקיימו טרם פתיחת הליך משפטי מתוך תקווה שההליכים הללו יביאו לסיום הסכסוך וימנעו את הצורך בניהול תיק בבית המשפט, או לכל הפחות יצמצמו ויפשטו את היקף התביעה אשר תתברר בסופו של דבר. במאמר נטען כי בניגוד לציפייה שמאחורי הרפורמה בתחום ההליכים המקדמיים, ההצעה מעוררת קשיים ניכרים הן מנקודת ראות של תאוריה של יישוב סכסוכים (Alternative Dispute Resolution  או "ADR") הן מזו של גישה לצדק. המחקר הבוחן את ניסיונות האימון של הליכי ADR בסביבה המשפטית בישראל ובעולם מראה שכאשר השיקול המרכזי שמנחה את דפוס המיסוד של הליכי ADR הוא הרצון לקדם יעילות מערכתית – צמצום מספר התיקים ומשך הזמן והעלות לבירור תיק במערכת המשפט – צומחים הליכים שאינם שוברים את המתכונת האדוורסרית מבוססת-הזכויות שמוכרת לנו מבתי המשפט. התוצאה היא שהתקווה להצמחת שיח אלטרנטיבי (מבוסס-אינטרסים וצרכים) שיכול לשמר מערכות יחסים, לייצר שביעות רצון אצל צדדים לסכסוך ולהצמיח פתרונות יצירתיים, איננה מתממשת. בנוסף רציונל של קידום יעילות מערכתית כבסיס לרפורמה צפוי להיות חסם בפני גישה לצדק ולמימוש זכות הגישה חרף ההבטחה להפחתה במספר התיקים הכולל במערכת שאמורה לאפשר גישה למתדיינים פוטנציאליים ושהות לדיון מעמיק ולהכרעה צודקת יותר מצד בתי המשפט. השלב המקדים הוא גורם מרתיע כבד משקל, שכן יש דרישות פרוצדורליות לא מעטות שהצדדים נדרשים לעמוד בהן כתנאי להגשת תביעה. החשש הוא שבאימוץ ההליכים המקדימים אנו מייצרים מעין "ג'ונגל אדוורסרי" ללא פיקוח שיפוטי שבמסגרתו החזק מנצח ושהוא בבחינת זירת משחק חדשה ומורחבת לעורכי הדין, שכירי החרב של הצדדים. עם זאת המאמר אינו יוצא נגד הליכים מקדמיים באופן גורף. מחקרים מראים שאימוץ זהיר ותלוי-הקשר, המכיר בפערים בין צדדים, בצורך להבטיח פיקוח נאות על שלבים אלה ולהבטיח שמתקיים גם במסגרתם הליך "ראוי והוגן" ולא רק מהיר וזול, ושמציב למגשרים מטרות איכותיות ולא כמותיות, יכול לייצר מרחב חיוני לשיח שאינו משפטי מבלי לפגוע במצבם של מתדיינים בעלי אמצעים, כוח וידע פחותים.